CTY TNHH KD THỰC PHẨM HẢI PHONG

zaloHOTLINE: 093.13.17.193
zalo093.13.17.193
Bắp bò tròn

Bắp bò tròn

Giá : 208 VNĐ/1kg
Bắp đùi

Bắp đùi

Giá : 180 VNĐ/1kg
Bắp hoa

Bắp hoa

Giá : 215 VNĐ/1kg
Bắp rùa

Bắp rùa

Giá : 192 VNĐ/1kg
Dá bò

Dá bò

Giá : 175 VNĐ/1kg
Đùi bò

Đùi bò

Giá : 198 VNĐ/1kg
Đuôi bò

Đuôi bò

Giá : 180 VNĐ/1kg
Lưỡi bò

Lưỡi bò

Giá : 140 VNĐ/1kg
Nạm sườn

Nạm sườn

Giá : 147 VNĐ/1kg
Nhánh sụn

Nhánh sụn

Giá : 90 VNĐ/1kg
Sườn bò nướng

Sườn bò nướng

Giá : 130 VNĐ/1kg
Tái bắp trắng

Tái bắp trắng

Giá : 195 VNĐ/1kg
Tái cá lóc sạch

Tái cá lóc sạch

Giá : 197 VNĐ/1kg
Tái đùi

Tái đùi

Giá : 206 VNĐ/1kg
Tim bò

Tim bò

Giá : Liên hệ
Xương cổ

Xương cổ

Giá : 25 VNĐ/1kg
Xương ống

Xương ống

Giá : 33 VNĐ/1kg
Nạm gầu

Nạm gầu

Giá : 148 VNĐ/1kg
Bò tái thái

Bò tái thái

Giá : 184 VNĐ/1kg